Big Data na kongresu CFO

SAP solution architekt Mibconu Filip Doušek moderoval Big Data panel na výročním setkání 120-ti finančních ředitelů a ředitelek renomovaných firem.

Čtvrtý ročník CFO Congress konaný 10. září 2015  v Clarion Congress Hotel Prague měl podobu série paralelních specializovaných workshopů, z nichž si každý účastník vybral pro něj prioritní témata. 

Po úvodní analýze české makroekonomické situaci následovaly novinky ze světa finančního řízení ve vztahu k interním klientům, dodavatelům i technologiím. Vůbec poprvé byla na program zařazena Big Data, a to v podobě samostatného workhopu, který moderoval náš kolega Filip Doušek. Workshop se věnoval mj. tomu, proč by CFO neměla uniknout problematika Big Data.

Účastnili se ho panelisté Pavel Doležal (Partner, Keboola), Maroš Horňáček (jednatel, Mediaservis), Petr Ladžov (CFO, Zoot) a Jaromír Švihovský (CFO, Rockaway Capital). Zaměřili se především na fakta a mýty o Big Data ilustrované případovými studiemi. Živá diskuse moderovaná Filipem prokázala, že moderní technologie dnes, na rozdíl od nedávné minulosti, umožňují zpracovávat velké množství dat levně a rychle. To otevírá zcela novou šanci řídit firmy s využitím vzájemně propojených finančních, procesně-provozních, prodejních a marketingových dat. Firmy aktivní v oblasti e-Commerce a další hráči nové ekonomiky už tuto konkurenční výhodu intenzivně využívají, ostatní se připojují. A CFO v tom mohou hrát klíčovou roli.

Více na www.cfocongress.cz

Image title

Big Data workshop


Image title

Image title