Konzultant/ka pre obchod

Konzultant/ka pre obchod

Hľadáme talenty

Vyznáte sa dobre v obchode a logistických procesoch ? Zaujímajú vás nové technológie v oblasti obcImage titlehodu a logistiky vrátane softvérových? Baví vás rovnako práca s informačným systémom, ako s ľuďmi?


Rozširujeme náš konzultantský tím a hľadáme skúseného/ú SD (Sales and Distribution) konzultanta/ku s relevantnými skúsenosťami z praxe.
Schopnosti a znalosti, ktoré budete potrebovať:

 • Čaká vás samostatná práca, vyžadujeme preto hlbšiu znalosť problematiky. Ideálne aspoň niekoľko rokov, či už v roli konzultanta/ky, alebo kľúčového/ej používateľa/ky.
 • Mali by ste mať predstavu, ako funguje vo firmách obchod a s obchodom spojená logistika, a tiež chápať väzby na nákupné procesy. Výhodou bude, keď rozumiete nadväzným integráciám.
 • Technológie a firemné procesy sa stále vyvíjajú, súčasťou vašej prirodzenosti tak musí byť záujem učiť sa nové veci a aktívne hľadať nové riešenia.
 • Cieľom je vždy nájsť pre zákazníka čo najlepšie riešenie, s čím ide ruka v ruke aj schopnosť mu konkrétnu voľbu riešenia vysvetliť a správne pochopiť jeho očakávania.
 • Hľadáme niekoho, kto zapadne do nášho tímu, a aj v prípade hektickejších okamihov bude ostatným parťákom.
 • Primárne predpokladáme, že máte vysokú školu, ale privítame vás aj keď ste stredoškolák so skúsenosťami z odboru.
 • Predpokladáme, že rozumiete programovaniu v ABAP minimálne na úrovni debuggeru - ste schopný/á nájsť a vyriešiť chybu.
 • Angličtinu uplatníte k štúdiu technológií a príležitostne v komunikácii s klientmi.

Čo uvítame, ale nie je nutnou podmienkou:

 • Rozumiete programovaniu v ABAP na lepšej úrovni (programujete)
 • Poznáte distribučné procesy (e-business - retail / wholesale)

Čo môžeme ponúknuť?

 • Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
 • Podpora inovátorstva a priestor skúšať nové technológie
 • Práce s technológiami SAP
 • Projekty u zaujímavých zákazníkov
 • Odpovedajúce platové ohodnotenie
 • Pružná pracovná doba
 • Sebarealizácia, atmosféra slobodnej firmy


Kto sme?

Skupina Mibcon

Sme partnerom SAPu a jediným zástupcom za SR a ČR v prestížnej medzinárodnej sieti United VARs. Venujeme sa implementácii informačných systémov SAP. Sledujeme všetky technologické novinky. Mibcon charakterizuje vzájomná spolupráca, sloboda, zodpovednosť. Realizujeme spoločne medzinárodné projekty. Baví nás šport. Radi trávime čas v prírode.

Pracujeme vo vzájomnej kooperácii, pri tom každý sám/a za seba a spolu sa dobre dopĺňame. Zdieľame vzájomne svoje vedomosti a technické debaty sú u nás na dennom poriadku. Budete pánom svojho času, a preto kladieme dôraz na zodpovednosť a samostatnosť.


Prosíme kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali CV na e-mail: tatiana.orolinova@mibcon.sk, spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnosti MIBCON SK s.r.o. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti MIBCON SK s.r.o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 55630/B (ďalej len “MIBCON“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých MIBCON, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.