MIBCON SK je aj naďalej SAP PCoE

MIBCON SK je aj naďalej SAP PCoE

MIBCON SK potvrdil svoje partnerstvo so SAP aj pre ďalšie obdobie

Na základe re-certifikačného auditu nám predĺžili platnosť certifikátu SAP Partner Center of Expertise (PCoE) na ďalšie 2 roky t.j. do 31.3.2021.

Certifikát SAP Partner Center of Expertise oprávňuje VAR partnera poskytovať svojim zákazníkom podporu a služby v súlade s aktuálnymi technickými a organizačnými štandardmi spoločnosti SAP.

Re-certifikačný proces preveruje procesy orientované na zákazníka a riadenie ich kvality, znalosti a skúsenosti prevádzky nástroja na riešenie incidentov, nástroja na podporu a správu zákazníckeho prostredia (SAP Solution Manager) a iné.

Z uvedeného vyplýva, že úspešné zvládnutie procesu recertifikácie garantuje SAP zákazníkom, že PCoE partner disponuje žiadúcimi znalosťami nástrojov podpory štandardov SAP, jeho konzultanti majú zručnosťami požadované na prácu s riešeniami a nástrojmi SAP a že spĺňa nároky kladené na kvalitu poskytovaných údržbových služieb.

Image title


Mohlo by vás zaujímať