Mibcon v globálním rozměru

Jsme jediný tuzemský zástupce v prestižní mezinárodní partnerské síti SAP.

Image title


Aliance partnerů SAP United VARs působí ve více než 70 zemích světa. Se šesti tisíci zákazníky je dle svých odhadů největší partnerskou sítí SAPu na světě.

Díky členství v prestižní mezinárodní alianci partnerů SAPu jsme schopni zajistit globální know-how se znalostí daného prostředí.

Naše členství v alianci je zárukou vysoké úrovně znalosti produktů SAP a jejich implementace. Členové United VARs jsou v jednotlivých zemích přední partneři SAP pro prodej licencí a implementace.


Co vám přináší naše členství v United VARs?

  • Dokážeme vám zajistit zahraniční konzultanty nejen celého portfolia SAP, ale také napříč jednotlivými obory.
  • Aliance operuje na všech důležitých trzích – od Ameriky, přes Evropu až po Blízký východ a Asii. Díky členství v United VARs tak máme schopnost podpořit mezinárodní projekty (roll-out) a zajistit spolupráci na mezinárodní úrovni.
  • Podmínky, které pro členství musíme splňovat, jsou pro vás formální zárukou vysokých standardů našich služeb.
  • I díky tomu má aliance, a potažmo i její členové, nejvyšší partnerský status SAP – status platinového partnera.

Další informace o alianci United VARs a podrobný popis, jak spolupráce v praxi funguje, najdete na jejích domovských stránkách http://www.united-vars.com/ a nebo se obraťte přímo na nás.