mib:project - nadväznosť na ďalšie systémy

mib:project - nadväznosť na ďalšie systémy

Nadväznosť mib:project na SAP a ďalšie systémy

Mib:project je založený na platforme SAP (HCP, NWP), vďaka ktorej je možné ho prirodzene naviazať na ďalšie aj non-SAP systémy ako je napríklad Exchange, LDAP a podobne.

Vaše projekty v rámci mib:project tak môžu byť napojené na SPP prvky v module PS, reporting BW, HCM systémy atď.

Systém ďalej môže v základnej verzii fungovať aj na aplikačnom servere Apache Tomcat.