mib:project - Projektový dashboard

mib:project - Projektový dashboard

Projektový dashboard

Stránka daného projektu.

Prehľadne zobrazuje všetky úlohy v rámci projektu. Pracovať s nimi môže každý podľa svojich oprávnení, respektíve role v projekte (napr. vedúci projektu, člen, manažér, ...).

Image title