mib:project - rozpočet

mib:project - rozpočet

Rozpočet projektu

Definujte si celkový rozpočet projektu a doplňte ho o ďalšie parametre projektu. (Tie sú v kompetencii administrátora systému, ktorý môže založiť ľubovoľný počet týchto parametrov.)

Rozpočet projektu potom môžete porovnávať s nákladmi reálne čerpanými na jednotlivé zdroje, ktoré máte priradené pre daný projekt a na jednotlivé úlohy.

Môžeme vám ale pripraviť aj rozpočet projektu podľa kategórií, typov zdrojov.

Image title