mib:project - vyťaženosť

mib:project - vyťaženosť

Vyťaženosť členov projektu

Report vyťaženosti členov projektu je jedným z nami štandardne predpripravených reportov v rámci mib:project.

Prostredníctvom nej môžete monitorovať vyťaženosť pracovníkov na úlohách zadaných v systéme a prehľadne tak vidieť, ktorí pracovníci majú priradených úloh príliš, a naopak ktorí nie sú úplne vyťažení.


Image title