mib:project - založenie projektu

mib:project - založenie projektu

Založenie projektu a projektovej šablóny

Oproti iným nástrojom na riadenie a správu projektov umožňuje mib:project pripraviť typické projektové šablóny, ktoré potom môžete využívať pre často opakované projekty (zavedenie služby, nový vývoj, nová pobočka, …).

Pri založení projektu zo šablóny sa relevantné dáta skopírujú (WBS projektu, úlohy, dokumenty…), vďaka čomu si urýchlite prácu so založením projektu.

Šablóny môžete založiť z už existujúcich projektov alebo úplne nové.

Projekty tiež môžete organizovať do tzv. projektových skupín, čo slúži k ich lepšej evidencii, umožňuje jednoduchší reporting a tiež customizáciu projektov. Skupiny projektov môžu odpovedať napr. oddeleniam firmy, pobočkám atď.

Image title