Sme certifikovaným partnerom SAP MARKETING CLOUD

Sme certifikovaným partnerom SAP MARKETING CLOUD

Líder trhu v oblasti digitálneho marketingu

SAP Marketing Cloud patrí medzi produkty z rodiny SAP C/4HANA. Jedná sa o digitálne riešenia pre marketing, e-commerce, predaj a zákaznícke služby.

Pre viac informácií o SAP Marketing Cloud alebo potrebe konzultácie kontaktujte, prosím, juraj.vojtko@mibcon.sk

Image title

Manažéri, obchodníci a marketéri v retail a e-commerce branži, si stále častejšie kladú otázky:

  • Ako oslovím čo najviac záujemcov o produkty, ktoré predávam?
  • Akým spôsobom viem motivovať návštevníka e-shopu (web stránky/iných predajných kanálov) alebo kamennej predajne ku kúpe mojich produktov?
  • Ako môžem využiť zákaznícke dáta tak, aby sa zákazník po odchode z košíka e-shopu  k nákupu vrátil?
  • Existuje postup krokov alebo aktivít, ktorými podnietim zákazníka k opätovnému nákupu u mňa?

SAP Marketing Cloud podporuje jednotlivé časti marketingového procesu, a tým sprostredkuje vašim zákazníkom lepší zákaznícky zážitok.

Keď chcete podnietiť potenciálneho záujemcu ku kúpe práveImage title vášho produktu, potrebujete budúceho zákazníka dobre poznať, resp. spoznať ho lepšie ako doteraz a pochopiť jeho nákupné správanie.

Prostriedkom k spoznaniu vašich nových, potenciálnych, a rovnako presnejšiemu zisteniu preferencií a potrieb existujúcich zákazníkov je identifikovanie a zber dostatočného množstva, tých „správnych“ informácií o ich záujmoch, aktivitách, spôsobe nákupného správania atď.. Profil zákazníka vytvárate zo všetkých zdrojov (predajných kanálov) do jedného zobrazenia pre B2B aj B2C.

Analýza údajov/informácií vychádza z on-line dát v e-shope(och) a ďalších predajných kanálov (Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, mobilné aplikácie, textové správy, online komunita ....), a tiež offline dát z kamenných predajní.

Na základe výsledkov analýz zozbieraných dát môžete vyhodnotiť záujem zákazníkov o rôzne typy produktov, značiek a použijete ich efektívne v segmentácii pri tvorbe marketingových kampaní. Aktívne využívate metódy cross-sell (predaj pridružených produktov) a up-sell (následný predaj / predaj väčšieho množstva produktov).

Image title

V SAP Marketing Cloud môžete plánovať, vytvárať a vykonávať jedinečné personalizované  marketingové kampane s využitím profilácie a segmentácie. Viete zhodnotiť odhadované náklady pred kampaňou, po zrealizovaní kampane úspešnosť a efektivitu s pomocou dátovej analytiky.

Súčasťou funkcionality SAP Marketing Cloud je optimalizácia a úprava real-time aktuálne prebiehajúcej kampane aj nadväzujúcich, či súbežne bežiacich kampaní. Rovnako viete upraviť aj zacielenie kampane tak, aby sa zákazník po opustení nákupného košíka bez realizácie nákupu, k nákupu opäť vrátil (poslať mu sms alebo email alebo využiť reklamu vo vyhľadávačoch alebo na sociálnych sieťach).

Povzbudenie online zákazníkov, aby prešli od browsovania k nakupovaniu môžete ovplyvniť prostredníctvom posielania personalizovaných marketingových emailov a sms zákazníkom manuálne / automatizovane / poloautomatizovane.


certifikat SAP Marketing cloud.pdf