Webinár: Začíname s reportingom a plánovaním

Webinár: Začíname s reportingom a plánovaním

Jednoducho a rýchlo

Plánovať aj plány meniť, to je súčasťou života každej firmy. Viete však splnenie Vašich plánov dostatočne vyhodnotiť? Niekedy na to MS Excel už nemusí stačiť.

V rámci krátkeho webinára Vám poradíme, ako rýchlo nasadiť a následne využívať nástroj, ktorý manažérom poskytne prehľadnú vizualizáciu firemných dát z rôznych zdrojov.

Ukážeme, čo dnes ponúkajú produkty SAP, konkrétne SAP Analytics Cloud, a to aj na praktickej ukážke spracovania dát, od načítania do systému, cez jednoduché naplánovanie až po tvorbu výstupných reportov.

Webinár pripravila naša sesterská spoločnosť MIBCON a.s., člen SKUPINY MIBCON, a je určený predovšetkým pre business užívateľov všetkých podnikových oblastí, vrátane non-SAP prostredí.

Prezentovať bude senior konzultant BI Petr Novák a Jan Filip, obchodný riaditeľ MIBCON, a.s.Obsah webinára:


  • Úvod k produktu SAP Analytics Cloud
  • Základné možnosti v plánovaní, reportingu a predikciách
  • Prípadová štúdia
  • Živá ukážka – od zdrojového súboru po porovnanie plánu a skutočnosti
  • Otázky a diskusia

Termín: štvrtok 21. mája 2020, 10:00 – 11:15

Miesto: on-line - MS TeamsÚčasť na webinári je bezplatná. Nutná je len registrácia prostredníctvom formulára nižšie, a to najneskôr do pondelka 18. mája 2020.

Tešíme sa na on-line stretnutie s vami. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš marketing zuzana.opletalova@mibcon.cz