Konzultant/ka pre expedičné procesy

Konzultant/ka pre expedičné procesy

Hľadáme talenty

Vyznáte sa dobre v logistických, hlavne expedičných procesoch? Zaujímajú vás nové technológie v oblasti expedičnej logistiky vrátane softvérových? Baví vás rovnako práca  s informačnImage titleým systémom, ako s ľuďmi?


Rozširujeme náš konzultantský tím a hľadáme skúseného SAP LE (Logistic Execution) konzultanta/ku s relevantnými skúsenosťami      z praxe.
Odborné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie  alebo stredoškolské vzdelanie s relevantnou niekoľkoročnou praxou v odbore
 • 3-5 rokov pracovných skúseností v jednej z nasledujúcich rolí
  • konzultanta/ky samostatnej implementácie komponenty SAP LE
  • kľúčového/ej používateľa/ky komponenty SAP LE
  • vedúci/kľúčový pracovník/čka expedície s hlbokými znalosťami/skúsenosťami expedičných procesov (e-shopy, maloobchod/veľkoobchod)
 • Preukázateľné znalosti procesov v expedícii a s expedíciou spojenej logistiky
 • Znalosť distribučných procesov (e-business - retail / wholesale) výhodou
 • Všeobecná znalosť ekonomických procesov
 • Znalosť programovania v ABAP minimálne na úrovni debuggeru (schopnosť identifikovať chybu) výhodou
 • Znalosť aktívneho programovania v ABAP výhodou
 • Znalosť anglického jazyka, znalosť nemeckého jazyka výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • Záujem učiť sa nové veci
 • Aktívny prístup v hľadaní nových riešení
 • Orientácia na potreby zákazníka (pochopenie očakávaní, vysvetlenie voľby riešenia)
 • Komunikatívna a zároveň analytická osobnosť so záujmom vždy nájsť pre zákazníka čo najlepšie riešenie
 • Hľadáme niekoho, kto zapadne do nášho tímu, a aj v prípade hektickejších okamihoch bude ostatným parťákom

Čo môžeme ponúknuť?

 • Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
 • Práca s technológiami SAP, podpora inovátorstva
 • Projekty u zaujímavých zákazníkov
 • Odpovedajúce platové ohodnotenie
 • Pružná pracovná doba
 • Sebarealizácia, atmosféra slobodnej firmy


Kto sme?

Skupina Mibcon

Sme partnerom SAPu a jediným zástupcom za SR a ČR v prestížnej medzinárodnej sieti United VARs. Venujeme sa implementácii informačných systémov SAP. Sledujeme všetky technologické novinky. Mibcon charakterizuje vzájomná spolupráca, sloboda, zodpovednosť. Realizujeme spoločne medzinárodné projekty. Baví nás šport. Radi trávime čas v prírode.

Pracujeme vo vzájomnej kooperácii, pri tom každý sám/a za seba a spolu sa dobre dopĺňame. Zdieľame vzájomne svoje vedomosti a technické debaty sú u nás na dennom poriadku. Budeš pánom svojho času, a preto kladieme dôraz na zodpovednosť a samostatnosť.


Prosíme kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali C.V. na e-mail: tatiana.orolinova@mibcon.sk, spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnosti MIBCON SK s.r.o. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti MIBCON SK s.r.o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 55630/B (ďalej len “MIBCON“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých MIBCON, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.