mib:project - úprava detailov

mib:project - úprava detailov

Úprava detailov - zoznam úloh

Detaily u jednotlivých položiek upravíte jednoducho - stačí kliknúť a následne editovať.

Samozrejme v rámci vám pridelených oprávnení odpovedajúcich vašim rolám v projekte.

Image title