mib:project - WBS

mib:project - WBS

WBS - Work Breakdown Structure

V rámci vedenia projektu vám pomôže funkcionalita umožňujúca prehľadne a štruktúrovane rozkladať úlohy na podúlohy.

Môžete tak evidovať míľniky, úlohy a podúlohy.

Image title

WBS schému si môžete znázorniť aj pomocou Ganttovho diagramu, vďaka čomu budete mať komplexný prehľad o projekte a jeho kritickej ceste.

Image title